IBS, uzun yıllardır havalimanı ve havacılık konusunda verdiği hizmetleri, uluslararası pazarlardaki en büyük 4. havacılık sigortası brokeri olan UIB ile genişletmiştir.

Kuruluşundan bu yana, hava yolu şirketleri, havaalanı operatörleri, özel uçaklar, uçak kiralama ve finans şirketleri gibi kuruluşlardan niş sektörlere kadar tüm iş alanları için kapsamlı risk çözümleri sunmaktadır.
Uzman ekipler, müşteri ile iş ortaklığı hassasiyeti içerisinde çalışarak, ekonomik ve şirket itibarını doğrudan etkileyen riskleri engellemek için gerekli olan kesintisiz hizmeti sunar.

NEDEN IBS ?

Müşteri Odaklı Hizmet
Kesintisiz müşteri hizmetleri başarımızın temelidir. Sahip olduğunuz IBS sigorta poliçesi ile ilgili risklerde size 7/24 hizmet veren özel bir ekip, sigorta programının tasarımı, tekliflerin alınması, sigorta seçenekleri ile ilgili karşılaştırmalı sunumların hazırlanması, poliçeleştirme ve hasar organizasyonu gibi sigorta sürecinin her aşamasında sizi destekleyecektir.
Deneyimli Profesyoneller
Deneyimli uzman ekibimiz, sahip olduğunuz tüm riskleri değerlendirerek işletmenizin tüm alanları için size özel ve yenilikçi sigorta ve risk yönetimi çözümleri sunmaktadır. Sigorta ve reasürans konularındaki derinlemesine bilgi birikimimizi, müşterilerimizin gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlanmış kapsamlı sigorta teminatları ve rekabetçi prim maliyetleri ile sunabilmek için lokal ve uluslararası sigorta pazarlarına erişiyoruz.
Rekabetçi Teklifler
Şirketinizin değişen ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarlanmış kapsamlı sigorta programlarını en uygun sigorta prim maliyeti seçenekleri ile sunuyoruz. Deneyimli uzman ekibimiz, işletmeninizin risk analizlerini yaparak lokal ve uluslararası pazarlarda risk kapsamına en uygun maliyet seçeneklerini sizin için araştırır.
Uzun Dönemli İlişki
IBS’de başarımızın anahtarı müşterilerimizle kurduğumuz uzun dönemli ve güvenilir ilişkilerdir. Size özel birebir ya da yerinde hizmet veren deneyimli uzman ekibimiz bu ilişkiyi sadakate dönüştürmek için çalışır.
Kapsamlı Hasar Danışmanlığı
Deneyimli uzman ekibimiz, tam olarak müşterilerimizin başarısına bağlıdır ve kısa vadeli iş hedeflerine ulaşmaktan ziyade uzun vadeli sürdürülebilir bir başarı için tüm risklerinizde ve hasar sürecinizde en iyi hizmeti sağlamaya kendini adamıştır.
Global Sigorta Piyasalarına Erişim
IBS müşterilerine; son derece geniş UIB global hizmet ağına ek olarak UNIBA ve EURIBRON network üyelikleri ile tüm dünyada 120’den fazla ülkede sigorta ve reasürans alanında risk analizi ve danışmanlığı konularında hizmet vermekteyiz.

SİGORTA KAPSAMIMIZ

Hava Aracı Gövde Sorumluluk Sigortası
Bu teminat hava taşıtının, yerde dururken, hareket halindeyken (taksi hali) ya da uçuş sırasındaki herhangi bir nedenle oluşan zararlarını karşılar.
Hava Aracı Muafiyet Altı Sigortası
Gövde sigortalarında yer alan muafiyet tutarını düşürmek amacıyla hava yolu şirketlerince satın alınan teminattır.
Hava Araçları Sorumluluk Sigortaları
Hava taşıtı veya hava taşıtından düşen parçaların neden olduğu bedeni ve/veya maddi zararlarla ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından sigortalı aleyhine ileri sürülebilecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlar. Yolcuların hava taşıtlarında maruz kalabilecekleri bedeni hasarlar nedeniyle sigortalıya düşen hukuki sorumluluk da yolcu sorumluluk sigortasıyla teminat altına alınmaktadır.
Hava Aracı Gövde Savaş, Terörizm Sorumluluk Sigortası
Hava taşıtının gövdesine, savaş, terör gibi tehlikeli riskler kaynaklı gelebilecek hasarları teminat altına alır.
Hava Aracı Yedek Parça Sigortası
Motorlar dahil olmak üzere uçak yedek parçalarını uçak üzerinde bulunmadığı zaman yerde veya taşıma esnasında meydana gelecek hasarlanmalara karşı belirli bir limitle teminat altına alan sigorta türüdür.
Hava Araçları Ferdi Kaza Sigortaları
Mürettebat ve/veya yolcuların hava taşıtında meydana gelen bir kaza sonucu ölmeleri veya sürekli sakat kalmaları durumunda, yasal varislerine veya kendilerine poliçede yazılı bedellere kadar tazminat ödenir.
Hava Aracı Yolcu Mali Mesuliyet Sigortası
Yolcuların uçağa binişlerinden, uçakta yolculuk sırasında ve uçaktan inişlerinin sona ermesine kadar geçen süre zarfında, bagajlarının (havayolunun kontrolünde olan ve yolcunun kontrolünde olan) ve kişisel eşyalarının zarara uğraması ile yolcuların kendilerinin yaralanmaları sonucu ortaya çıkan masrafları karşılayan teminattır.
Pilot Lisans Kaybı Sigortası
Pilotların kaza neticesinde yaralanması veya hastalık sonucu lisanslarını kaybetmeleri durumunda önceden belirlenen bir meblağı ödeyen sigorta teminatıdır.
Hangar Mali Sorumluluk Sigortası
Sigortalının gözetimi altında olan, bakımını yaptığı ya da kontrolü altında olan kendisinin sahibi olmadığı ya da kiralamadığı üçüncü şahısların sahibi olduğu uçak ve uçak parçalarına gelebilecek zararlara karşı sigortalının sorumluluğunu teminat altına alan sigorta türüdür. Sigorta teminatı uçağın ve/veya parçalarının sigortalıya tesliminden itibaren başlar ve müşteriye teslim edildiği anda sona erer.
Hava Aracı Mekanik Arıza Sigortası
Gövde ve Yedek Parça Sigortalarında istisna olarak kabul edilen motorlarda meydana gelen mekanik arızalar nedeniyle ortaya çıkan faaliyet zararlarına karşı teminat sağlayan sigorta türüdür.
Havaalanı İşletme ve/veya Havaalanında Yer ve Bina Sahipliğinden Kaynaklanan Sorumluluk Sigortası
Sigortalı tarafından yürütülen hizmetlerin doğrudan sonucu olarak 3. şahısların bina ve ofislerinde meydana gelen yaralanma ve mal zararlarını karşılayan, ana sözleşmede yer alan operasyon ve iş tanımına bağlı olarak sigortalının çalışanları tarafından yürütülen iş ve işlemlerden kaynaklanan 3. şahısların yaralanması ve mal zararları, sigortalının işlemlerini yürütmesinde kullanılan araç ve makinelerin kullanılması sırasında sigortalının işçilerinin hata ve ihmali sonucunda ortaya çıkan yaralanma ve mal zararları karşılayan sigorta teminatıdır.
Hava Araçları Ürün Sorumluluk Sigortası
Sigortalının sattığı, hizmet verdiği, testini gerçekleştirdiği, tedariğini yaptığı uçak/uçak parçası/ürünlerinden kaynaklanan ve ürünün müşteriye veya alıcıya tesliminden sonraki süreçte sigorta dönemi içerisinde üçüncü şahıslarda meydana gelen yaralanma ve üçüncü şahısların mallarında meydana gelen zararların ödenmesine karşı sorumluluğu içeren sigorta türüdür.

İLETİŞİM

Doğan ZORLU

Plasman, Hasar ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
E: Dogan.Zorlu@ibsbroker.com
T: +90-212-272 45 72 (189)