IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği; Endüstri, sanayi vb. alanlarda Türk yatırımcısının olduğu her yerde, kuruluşların risk sonuçlarını değiştirmek ve standartlarını yükseltmeyi amaçlar. IBS Sigorta, UNIBA, EURIBRON gibi global sigorta alıcıları ve sigorta piyasalarıyla koordineli çalışarak işletmelerin sigorta ve reasürans alanında risk analizi ve danışmanlığı konularında faaliyet göstermektedir.
IBS’in temel yapı taşları profesyonellik ve bilgidir.

Ana odak noktaları;

Siber risk, finansal sigortalar ve enerji sigortaları çerçevesinde ilgili deneyim zenginliğiyle sektörlerin karşılaştığı zorlukları karşılamak amacıyla gereken ticari ve teknik bilgileri sunmaktır.

IBS Sigorta, kapsamlı seminerlerinde ele aldığı konuları, müşterileri ile düzenli piyasa bülteni ve seminerler ile paylaşmaktadır.