1997 yılında kurulan IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. yıldan yıla artan üretimi ve çalışan sayısı ile Türkiye’nin en önemli sigorta ve reasürans brokerlerinden biridir.

Faaliyet gösterdiğimiz sigorta ve reasürans brokerliği alanında tercih edilen işveren olma vizyonumuza paralel olarak hedeflerimiz; gelişmiş İK uygulamalarını hayata geçirmek, kurum vizyon ve değerlerine sahip çıkarak yüksek performans hedeflerine ulaşacak çalışanları işe almak, tutundurmak ve geliştirmektir.

IBS çalışanları; müşteri ve sonuç odaklı, her koşulda stratejik düşünebilen, etik ilkelere bağlı, Risk Yönetimi, Risk Danışmanlığı, Müşteri İlişkilerinde uzman bir ekiptir.

IBS İnsan Kaynakları’nın hedefleri,

• Etkin bir performans değerlendirme sistemi ve kariyer planlama yönetimi ile bireysel ve takım performansını geliştirmek,

• Etkin bir işe alım süreciyle şirket değerlerini yükseltecek yeni kişiler istihdam etmek,

• Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak,

• Hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanlarının başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek, şirketin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak,

• Çalışanlarının memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak,

• Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip, kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları almak.