Uluslararası ticaret hacmi sürekli büyümekte ve buna paralel olarak ticarete konu malların nakliyesi sırasında yaşanabilecek kayıplar ticari faaliyetleri doğrudan olumsuz olarak etkileyebilmekte. UIB ile işbirliğimiz sayesinde Nakliyat sigortalarında uluslararası çözümler ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
Deneyimli ve uzman ekibimiz, kapsamlı nakliyat sigortaları çözümleri ile uluslararası standartlarda hizmet vermektedir.

NEDEN IBS ?

Müşteri Odaklı Hizmet
Kesintisiz müşteri hizmetleri başarımızın temelidir. Sahip olduğunuz IBS sigorta poliçesi ile ilgili risklerde size 7/24 hizmet veren özel bir ekip, sigorta programının tasarımı, tekliflerin alınması, sigorta seçenekleri ile ilgili karşılaştırmalı sunumların hazırlanması, poliçeleştirme ve hasar organizasyonu gibi sigorta sürecinin her aşamasında sizi destekleyecektir.
Deneyimli Profesyoneller
Deneyimli uzman ekibimiz, sahip olduğunuz tüm riskleri değerlendirerek işletmenizin tüm alanları için size özel ve yenilikçi sigorta ve risk yönetimi çözümleri sunmaktadır. Sigorta ve reasürans konularındaki derinlemesine bilgi birikimimizi, müşterilerimizin gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlanmış kapsamlı sigorta teminatları ve rekabetçi prim maliyetleri ile sunabilmek için lokal ve uluslararası sigorta pazarlarına erişiyoruz.
Rekabetçi Teklifler
Şirketinizin değişen ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarlanmış kapsamlı sigorta programlarını en uygun sigorta prim maliyeti seçenekleri ile sunuyoruz. Deneyimli uzman ekibimiz, işletmeninizin risk analizlerini yaparak lokal ve uluslararası pazarlarda risk kapsamına en uygun maliyet seçeneklerini sizin için araştırır.
Uzun Dönemli İlişki
IBS’de başarımızın anahtarı müşterilerimizle kurduğumuz uzun dönemli ve güvenilir ilişkilerdir. Size özel birebir ya da yerinde hizmet veren deneyimli uzman ekibimiz bu ilişkiyi sadakate dönüştürmek için çalışır.
Kapsamlı Hasar Danışmanlığı
Deneyimli uzman ekibimiz, tam olarak müşterilerimizin başarısına bağlıdır ve kısa vadeli iş hedeflerine ulaşmaktan ziyade uzun vadeli sürdürülebilir bir başarı için tüm risklerinizde ve hasar sürecinizde en iyi hizmeti sağlamaya kendini adamıştır.
Global Sigorta Piyasalarına Erişim
IBS müşterilerine; son derece geniş UIB global hizmet ağına ek olarak UNIBA ve EURIBRON network üyelikleri ile tüm dünyada 120’den fazla ülkede sigorta ve reasürans alanında risk analizi ve danışmanlığı konularında hizmet vermekteyiz.

SİGORTA KAPSAMIMIZ

Genel Kargo
Emtianın (malların) bir yerden başka bir yere hava, kara, deniz ve/veya demir yolu ile taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları teminat altına alan sigortadır. 3 temel türü mevcuttur:

 1. Geniş Kapsamlı teminat
  • Genel ve özel şartlarda istisna edilen durumların dışında, taşınan malların çıkış yerinden varış yerine ulaşıncaya kadar uğrayabileceği tüm risklere karşı verilebilecek teminatları kapsamaktadır.
  • Geniş teminat; kara ve denizyolunda Institute Cargo Clauses (A) veya All Risk, havayolunda ise Institute Cargo Clauses (Air) adı altında verilmektedir.
 1. Taşımayı yapan aracın kaza yapması neticesinde taşınan malın zarar görmesi halini teminat altına alır. Taşımayı yapan aracın türüne göre bu teminat değişik isimlerle adlandırılsa da teminat kapsamı değişmemektedir. Bir malın kara yolu ile taşınması halinde bu teminat ‘Kamyon Klozu’, demir yolu ile taşınması halinde teminat ‘Demir yolu Klozu’, denizyolunda ise bu teminat ‘Institute Cargo Clause (C)’ veya FPA (Free Particular Avarage) olarak adlandırılmaktadır. Hava yolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması mümkün olmamaktadır.
 2. Kaza neticesinde emtiayı taşıyan araç (treyler, tren, uçak veya gemi) ve sigortaya konu taşınan emtianın fiilen ve mutlak surette tamamen zayi olması hali teminat altına alınmaktadır.
Proje Kargo Taşıması
Bir projede kullanılacak geniş, büyük, ağır veya kritik ekipmanların yurt içi ve uluslararası ulaşımda nakliyesi esnasında maruz kalabileceği rizikoları teminat altına alır. Nakliyat için bu parçaların sökülüp yeniden takılmasını da kapsanmaktadır. Nakliye esnasında oluşabilecek rizikolar sebebi ile projenin başlangıcının gecikmesi sonucu projenin beklenen tarihten sonra başlaması sebebiyle oluşacak gelir kaybı veya  ek masraflar Marine Cargo Delay in Start Up ile teminat altına alınmaktadır.
Depocu Sorumluluk
Depocu Sorumluluk Sigortası, sigortalının depolarında gerçekleştireceği depolama faaliyetlerinden dolayı, Sigortalının muhafaza, ve kontrolüne bırakılan üçüncü şahıs emtealarında; depo içerisinde yer değiştirme, istifleme, yükleme, boşaltma sırasında oluşabilecek fiziksel hasar dolayısıyla depocuya yüklenebilecek sorumlulukları teminat altına alınır.
Nakliyat Abonman
Open- cover poliçe olarak da bilinen Nakliyat Abonman Poliçesi, sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart, fiyat ve süre çerçevesinde, yapılacak tüm seferleri yükleme ihbarının zamanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın otomatik olarak teminata alır.
Stock Throughputs
Stock Throughput, bir ürünü, üretim sürecinden başlayarak nihai tüketiciye kadar geçen süre içerisinde tek bir poliçe ile teminat altına alan geniş kapsamlı bir teminattır.
Tekne Gövde ve Makine Sigortası
Tekne Gövde ve Makine Sigortası, teknenin gövde, makine ve ekipmanlarını sefer esnasında, limanda, demirde iken veya tamir ve bakım esnasında meydana gelebilecek karaya oturma, batma, çarpışma gibi risklere karşı teminat altına alır. Ayrıca İnfilak, Yangın, ağır hava şartları, Kargonun yükleme ve boşaltılması da bu poliçenin teminatı dahilinde sunulmaktadır.
Tekne İnşaat Sigortası

Tekne İnşaat Sigortası ile Tüm inşaat riskleri sigorta süresi dahilinde teminat altına alınır.

Teminat altında olan başlıca riskler;

 • Gizli kusur nedeniyle, kusurlu parçanın onarımı ve yenilenmesi masrafları (sigorta süresi içinde ortaya çıkması kaydı ile)
 • Kızağa konma ve inşaat sırasındaki riskler
 • Denize indirme sırasındaki riskleri
 • Deneme seferleri (250 deniz mili sınır içinde)
 • 3. kişilere karşı sorumluluk
Yat Sigortası

Yat Sigortası ile Ticari veya özel amaçlı gezinti tekneleri, karada, denizde veya çekek yerinde Yat Sigortası Poliçesinde belirtilen şartlar dahilinde teminat altına almaktadır.

Teminat kapsamında olan başlıca riskler;

 • Seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. riskler
 • Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem
 • Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verebileceği hasarlar
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Başka teknelere, 3. şahıslara veya mallarına verilebilecek zararlar.
Terminal Operatör Sorumluluk Sigortası
Terminal Operatör Sorumluluk Sigortası, Liman işletme faaliyeti ile ilgili limanda bulunan kargo, deniz taşıtları, ekipman ile 3.şahıs mallarında yanaşma, yükleme, boşaltma, elleçleme esnasında oluşabilecek zararlar ve limana bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle 3.şahıslarda veya mallarında oluşabilecek hasarlar ve bu hasarlar ile ilgili dava masrafları teminat kapsamındadır.

İLETİŞİM

Doğan ZORLU

Plasman, Hasar ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
E: Dogan.Zorlu@ibsbroker.com
T: +90-212-272 45 72 (189)