Uluslararası ticaret için önde gelen yatırım merkezlerinden biri olan “United Kingdom PLC”, denizaşırı işletmeler için birçok fırsat sunmaktadır.

Dünyanın en büyük ve en karmaşık sigorta sektörlerinden birinde, UIB Kurumsal ve Ticari uzman sigorta danışmanları işinizi destekleyecek ve İngiltere ofisi UIB ile uluslararası varlık ve yükümlülüklerinizi koruyacaktır.

IBS Finansal Sigortalar ve Özel Projeler Birimi, Birleşik Krallık ve uluslararası sigorta konusunda destek, tavsiye ve rehberlik sağlamak için diğer UIB bölümleriyle yakın bir ilişki halinde çalışmaktadır.

Birimin rizikoları dağıtılmış iş faaliyetleri ve sigorta gereksinimleri olan bir müşteri tabanı vardır. Amacı, özellikli ve çeşitlilik gösteren risklerde müşterilerin sigorta ihtiyaçlarına etkin ve rekabetçi çözümler sunmaktır.

NEDEN IBS ?

Müşteriye Hizmet
IBS Finansal Sigortalar ve Özel Riskler ekibi uzun süredir müşterilerimize optimum özel hizmet ve destek sağlamaya odaklanmıştır. Uzun vadeli müşteri ilişkileri, olağanüstü kalite ve duyarlı hizmet, uzman tavsiyeleri, düzenli iletişim ve tam bütünlük üzerine inşa edilirken, müşterilerimize sağlanan değeri garanti etmektedir. Ana sorumluluğumuz, tüm ilişkilerimizde açık ve dürüst olmaktır.
Taahhüdümüz
Kurumsal ve Ticari müşterilerimize, uluslararası risk programlarının karmaşıklığını ve gereksinimlerini anlayan özel bir ekipten kişisel bir hizmet almayı taahhüt ederiz. Kapsamın genişliği, belgelerin kalitesi, rekabetçi prim, yasal gereksinimler ve risk yönetimi uzmanları, müşterilerimizin sigorta ve reasürans ihtiyaçlarını bize emanet etmelerinin nedenleri arasındadır.
Piyasa Tecrübemiz
Müşterilerimize dinamik ve rekabetçi bir uluslararası sigorta pazarına erişim sağlayarak, sigorta primi maliyetlerindeki potansiyel farklılıklardan küresel olarak faydalanmalarını sağlarız. IBS Finansal Sigortalar ve Özel Riskler ekibi en iyi kapsamı sağlama konusunda engin bilgi ve deneyime sahiptir.
Bağımsız ve Özel Sermaye
Özel sermaye ve bağımsız bir dünya lideri sigorta ve reasürans Lloyd’s brokeri olarak UIB, tarafsız bilgiler ve güncel öneriler sunar. Pro-aktif bir şirket içi talep yönetimi ve politikası sunma taahhüdümüz, müşterilerimize en üst düzeyde hizmet sağlamak için büyük önem taşımaktadır.
Hızlı ve Efektif Çözüm
IBS Finansal Sigortalar ve Özel Riskler ekibi hızlı ve efektif çözümler sunarak, müşteri ihtiyaçlarına, yapılarına ve stratejik hedeflerine uygun, kişiye özel çözümler sunmamızı sağlar. Müşterilerimiz, en zorlu gereksinimlerine hızlı bir şekilde cevap vermek için son derece duyarlı uzmanlarımıza ve onların bilgi zenginliğine kolay erişimden yararlanmaktadır.
Üstün Hasar Hizmeti
Deneyimli hasar ekibimiz, kompleks zararları ele alma konusunda engin deneyime sahiptir. Tüm talepler Londra’daki uzman ekip çerçevesinde yönetilir ve hiçbir talep hizmetimiz dış kaynaklı ( outsource ) değildir. Orijinal bildirimden talep ödemesine kadar sürecin tüm yönlerini kapsayan detaylı bir hizmet sunmaktayız.

SİGORTA KAPSAMIMIZ

Bankers Blanket Bonds
Çalışanlar ve/veya 3. şahıslar tarafından soygun, hırsızlık, sahtekarlık ve dolandırıcılık yolu ile bankanın göreceği direkt finansal zararları teminat altına almaktadır.
Professional Indemnity
Kurum çalışanlarının mesleki faaliyetleri esasında art niyet olmaksızın yaptıkları hatalı işlemler veya ihmaller sonucunda 3. şahısların uğradıkları zararlarla ilgili kanuni sorumluluklarını, ödemekle yükümlü olduğu zararları teminat altına almaktadır.
Yönetici Sorumluluk Sigortası
Yönetici Sorumluluk Sigortaları yönetim kurulu üyeleri ve şirket yöneticilerinin kanunlar ve esas sözleşmeden kaynaklanan sorumlulukları çerçevesinde zarara uğrayan 3.şahıslarca gelebilecek şahsi taleplere cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Yöneticilere birçok farklı kanaldan (alacaklılar, hissedarlar, kamu kurumları, düzenleyici & denetleyici makamlar, çalışanlar vb.) kusurlu fiil ve zarar gerekçesi ile talep gelebilir. Başta Türk Ticaret Kanunu (Madde 553-376) olmak üzere Vergi Usul Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu vb. birçok kanun maddesinde yönetim kurulu üyeleri ile şirket yöneticilerinin şahsi sorumluluklarına değinilmektedir. Sigorta poliçeleri spesifik bir kanuna atıfta bulunmaksızın yöneticilerin kasıtsız kusurlu fiilleri ile sebep oldukları zarardan doğan şahsi sorumluluklarını teminat altına alır.
Electronic Computer Crime
Bankers Blanket Bond teminatının tamamlayıcısıdır. Teşhis edilemeyen çalışanlar ve/veya 3. şahıslar tarafından Banka’nın bilgisayar sistemlerini kullanarak gerçekleşecek elektronik hırsızlık, sahtekarlık suçlarını teminat altına almaktadır.
Ticari Alacak Sigortası

Alıcılar için sigortacı tarafından belirlenen kredi limitleri kapsamında, yurt içine 120 güne kadar yapılan, yurt dışına ise 180 güne kadar yapılan peşin ve banka teminatı dışında kalan açık hesap satışları kapsamaktadır.

Ticari Alacak Sigortası, iki çeşit riske karşı güvence sağlamaktadır:

Ticari Risk

  • İflas
  • Geç ödeme

Politik Risk (Sadece ihracat ticari alacak sigortası için geçerlidir)

  • Savaş, ambargo
  • Fon transferi olmama riski
  • Kamu alıcısının ödememe riski
  • Alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıkması durumunda, sorun çözülene dek teminat askıya alınır.
Siber Riskler (Cyber Risks)
Veri sızması ve ihmaller sonucu oluşabilecek potansiyel riskler sonucunda doğabilecek siber risklere maruz kalınmasına yanıt vermek için sunulan bir üründür.
Kredi Kartları (Plastic Cards)
Bankaların vermiş olduğu Debit kart ve kredi kartları ile yapılacak yasa dışı işlemler sonucu oluşacak tazminat talepleri için sunulan bir hizmettir.

İLETİŞİM

Doğan ZORLU

Plasman, Hasar ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
E: Dogan.Zorlu@ibsbroker.com
T: +90-212-272 45 72 (189)